อนุทิน #74329

เมื่อวานนี้ขอขอบพระคุณท่าน ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกุล และคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนในฝันที่ได้ประเมินให้โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมผ่านการประเมินได้รับป้าย โรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2

เขียน:

ความเห็น (0)