อนุทิน 74320 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อิริยาบถ เป็นภาษาแขก หมายถึง กิริยาอาการ ท่าทาง ของร่างกาย การผลัดเปลี่ยนท่าทางของอวัยวะ  ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน คำสอนขององค์ศาสดา มีว่า การเปลี่ยนอิริยาบถ ช่วยให้คลายทุกขเวทนาทางกาย เรื่องนี้ชัดเจนมาก ลองสังเกตดู ถ้าเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่านั่ง  ท่ายืน หรือท่านอนก็ตาม ที่มีความรู้สึกกันทั่วไปว่าเป็นท่าที่สบายที่สุด ก็จริงแต่ไม่ทั้งหมด การอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเป็นเวลานาน ความปวดเมื่อยจะปรากฏให้เห็น ถ้าไม่เปลียนท่า ความปวดเมื่อยจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เปลี่ยนอิริยาบถหรือท่าเมื่อใด หายปวดเมื่อยทันที

มีเพิ่มเติมจากการเฝ้าดูด้วยตนเอง  คือว่า หากเราควบคุมระยะเวลาในท่าต่างๆให้เหมาะสม เฉลี่ยกันไปในแต่ละวันแบบไม่มากไม่น้อยแล้วละก็ สุขภาพโดยรวมดีขึ้น หลับสนิทหลับสบาย..ขอสรุป การจัดอิริยาบถให้ดีจึงน่าจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ อย่างน้อยก็ระดับหนึ่ง

เขียน 25 Jan 2011 @ 20:04 () แก้ไข 25 Jan 2011 @ 20:08, ()


ความเห็น (0)