อนุทิน 74283 - คนตานี

  ติดต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์อิสลาม

ในหัวข้อ "มุมมองด้านดาราศาสตร์และชารีอะห์ในการกำหนดวันสำคัญทางศาสนา"

ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

เวลา 08.30 น.-12.00น.

...

ประธานในพิธีเปิด ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี

สำรองที่นั่งที่ 073-418613 ในวันและเวลาทำการ (หยุดศุกร์-เสาร์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)