อนุทิน #74278

  • เราก็หนึ่งในโลกกว้างเส้นทางฝัน
    ผ่านคืนวันจนที่สุดถึงจุดเหงา
    ทิ้งร่างทอดทาบดินสิ้นมัวเมา

    เหลือเพียงเงารอยกรรมนำชีวิต


                               ธรรมทิพย์

เขียน:

ความเห็น (0)