อนุทิน #74270

วันนี้ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มาช่วยงานสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดอบรมหลักสูตร อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียน:

ความเห็น (0)