อนุทิน 74252 - krutoiting

  ติดต่อ

โจทย์ข้อนี้ยากนัก แม้จะได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดมาแล้ว

อ่านเอกสารเพื่อทำความเข้าใจและจัดกิจกรรมให้ตรงและเหมาะกับสภาพของผู้เรียนแล้วก็ตาม ฉันก็ยังแอบวิตกกังวลเงียบๆและมองหาลู่ทางที่จะช่วยให้ฉันทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)