อนุทิน 74234 - กศน.ตำบลกุดเค้า

๒๒-๒๓ ม.ค. ๕๔ คณะครู กศน.มัญจาคีรี นักศึกษาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. ๓ ดี ณ กศน.ตำบลขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี ๕๔ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เขียน 22 Jan 2011 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)