อนุทิน 74204 - ใบบุญ

  ติดต่อ

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

  • บ่าย ร่วมพิธีลงนามความตกลง คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. ข้อตกลงนี้ มีผล ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
  เขียน:  

ความเห็น (0)