อนุทิน 74186 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้ประชุมกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย
  • รายงานเรื่องระบบเกี่ยวการจัดเก็บตัวชี้วัดฯ
  • คติ...ฆ่าช้างเพื่อหวังงา ฆ่าปลาเพื่อเนื้อ ฆ่าเสือเพื่อหนัง นั่งฟังเพื่อเอาความรู้...
  เขียน:  

ความเห็น (0)