อนุทิน 74186 - ศรีกรม

  • วันนี้ประชุมกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย
  • รายงานเรื่องระบบเกี่ยวการจัดเก็บตัวชี้วัดฯ
  • คติ...ฆ่าช้างเพื่อหวังงา ฆ่าปลาเพื่อเนื้อ ฆ่าเสือเพื่อหนัง นั่งฟังเพื่อเอาความรู้...
เขียน 21 Jan 2011 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)