อนุทิน 74097 - บุษยมาศ

วันนี้ทั้งวัน มร.พส.ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ มร.พส. เอง เนื่องจากที่เสร็จภาระงานใหญ่ ๆ ไปแล้ว...ช่วงนี้งานมากจริง ๆ ค่ะ...ประชุมทั้งเช้า - บ่าย...เพื่อให้ได้แบบประเมินผล ฯ ใช้ได้ทันในรอบ 1 เมษายน 2554...

เขียน 18 Jan 2011 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)