อนุทิน 74074 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • "สติมีสองแบบคือ ระลึกชอบ กับ ระลึกชั่ว"
 • "ปัญญามีสองแบบคือ รู้ในทางดี  กับ รู้ในทางชั่ว"
 • ความสุขในโลกนี้มี ๓ อย่าง
         ๑. ความสุขจากกามาวจร  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  ที่เราปรารถนา
         ๒. ความสุขเกิดจากความสงบ  "สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มี"
         ๓. ความสุขที่เกิดจากพระนิพพาน  พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง"

                  (ข้อคิดจากพระอาจารย์เฉลิมพล  วัดภูกำแพง)

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)