อนุทิน 74074 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • "สติมีสองแบบคือ ระลึกชอบ กับ ระลึกชั่ว"
 • "ปัญญามีสองแบบคือ รู้ในทางดี  กับ รู้ในทางชั่ว"
 • ความสุขในโลกนี้มี ๓ อย่าง
         ๑. ความสุขจากกามาวจร  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  ที่เราปรารถนา
         ๒. ความสุขเกิดจากความสงบ  "สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มี"
         ๓. ความสุขที่เกิดจากพระนิพพาน  พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง"

                  (ข้อคิดจากพระอาจารย์เฉลิมพล  วัดภูกำแพง)

 

 

เขียน 17 Jan 2011 @ 20:25 () แก้ไข 18 Apr 2011 @ 08:35, ()


ความเห็น (0)