อนุทิน 74052 - ครูผาน้อย

 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันครู  คำขวัญวันครู ปี ๒๕๕๔  เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน "ภูมินทร์ภูมิพล"

"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด  การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น การศึกษาปลูกปั้น  เสร็จแล้วแสนงาม"(ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)    

postcard

เขียน 16 Jan 2011 @ 23:28 () แก้ไข 17 Jan 2011 @ 00:31, ()


ความเห็น (0)