อนุทิน 74052 - ครูผาน้อย

  ติดต่อ

 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันครู  คำขวัญวันครู ปี ๒๕๕๔  เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน "ภูมินทร์ภูมิพล"

"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด  การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น การศึกษาปลูกปั้น  เสร็จแล้วแสนงาม"(ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)    

postcard

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)