อนุทิน 74038 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

  • ก่อนไปทำงานตอนเช้า ได้รับข่าว เพื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิต หลังจากเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว

๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

  • เที่ยง ประชุมคณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ครั้งแรกของปีนี้
  • บ่าย ๓ นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้มาแลกเปลี่ยน คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. - มอ.

๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

  • เที่ยง ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์
เขียน 16 Jan 2011 @ 19:42 () แก้ไข 16 Jan 2011 @ 19:45, ()


ความเห็น (0)