อนุทิน 74016 - บันทึกของอานนท์

16 มกราคม 2554

วันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ

ครู = คุรุ(ปาลิ,สันสกฤต) = ผู้สั่งสอน

โบราณ ครูหมายถึง ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

พร้อมด้วยการอบรมบ่มนิสัย จารีตประเพณีต่างๆ ให้ลูกศิษย์

ศิษย์ก็จะเคาพนบนอบต่อ ครูดุจบุพการี

ปัจจุบัน คำว่าครู นำมาใช้ผิดรูปไป

เหมือนว่า ครู คือผู้สอนระดับชั้นล่างๆ

ไม่มีศักดิ์ศรี ความรู้ อยู่โรงเรียนไม่มีชื่อเสียง

ไปเน้นเรียกผู้สอนที่มีความรู้เฉพาะว่า อาจารย์

ยกย่องใหเกียรติมากกว่า ครู

ทั้งๆที่อาจารย์ส่วนมากก็ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยศิษย์ได้เลย

เป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

อบรมบ่มนิสัยรักษาจารีตประเพณีอันดีงามไว้

พร้อมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันสมัย

จะได้ไม่เป็นครูเต่าของเด็กนักเรียนผู้เป็นศิษย์

...

เขียน 16 Jan 2011 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)