อนุทิน 74011 - ราชิต สุพร

กราบคารวะคุณครู

สิบหกมกราฟ้าไร้หม่น
ขอคุณครูทุกคนจงสุขี
เกริกเกียรติ์ก้องเปี่ยมล้นท้นความดี
อย่าได้มีขุ่นข้องหมองกมล

 

เขียน 16 Jan 2011 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)