อนุทิน 74011 - ราชิต สุพร

  ติดต่อ

กราบคารวะคุณครู

สิบหกมกราฟ้าไร้หม่น
ขอคุณครูทุกคนจงสุขี
เกริกเกียรติ์ก้องเปี่ยมล้นท้นความดี
อย่าได้มีขุ่นข้องหมองกมล

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)