อนุทิน 74006 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไปตอบ..อาชีพครูตกต่ำใครทำลาย 2

ตอบคำกลอนของ นายวิโรจน์ พูลสุข ที่ว่า

"เพราะผู้ใหญ่ไม่รู้คุณคอยหนุนนำ อาชีพครูตกต่ำใครทำลาย"

(ต่อ) บางคนหลงในอำนาจ เกียรติยศรางวัล ยึดติดสะสมกันไว้มากมาย แล้วทอดทิ้งเด็ก เพราะต้องใช้เวลาไปทำผลงานแข่งขันเพื่อให้ได้เกียรติทางสังคม ถือว่าอุดมการณ์กินไม่ได้ สังคมก็ฉาบฉวย เชื่อในสิ่งที่เห็น ไม่ไช่ในสิ่งที่เป็น ครูดีที่แท้มากมายสอนหนังสือมากกว่า 20 คาบ เรียกเด็กมาอธิบายจ้ำจี้จ้ำไช หอบงานกลับมาตรวจ จนไม่มีเวลาไปนั่งทำเอกสารมากมาย เพื่อส่งขอผลงาน ไม่ได้ทำงานเพื่อสะสมเตรียมส่งงานประกวดตามเทศกาลต่างๆ เป็นครั้งละหลายๆเล่ม หรือให้เด็กค้นรายงานมาส่งเพื่อ.. เด็กหลายส่วนก็รับรู้ ตอนนี้ครูดีเด่นมากมายไปหมด แต่เราก็ยังล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน ...ครูที่แท้และมีความเป็นครูในมโนสำนึก จะไม่มีวันตกต่ำ

เขียน 15 Jan 2011 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)