อนุทิน 74005 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

ไปตอบ...อาชีพครูตกต่ำใครทำลาย1

Com in ครู 13: ครูในดวงใจ by meepole

http://gotoknow.org/blog/global/420414#2330763

ตอบคำกลอนของ นายวิโรจน์ พูลสุข ที่ว่า

"เพราะผู้ใหญ่ไม่รู้คุณคอยหนุนนำ อาชีพครูตกต่ำใครทำลาย"

meepole คิดว่าไม่น่าจะมีใครทำลายอาชีพครูได้ นอกจากตัวครูเอง เหมือนกับหลายๆอาชีพและโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องมีมโนธรรม คุณธรรม จริยธรรมมากกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะมีหน้าที่สอนคน ยิ่งต้องควบคุมตัวเอง ให้อยู่ในครรลองที่ถูกที่ควร เป็นแบบอย่าง (มีต่อ)

เขียน 15 Jan 2011 @ 22:35 () แก้ไข 15 Jan 2011 @ 22:36, ()


ความเห็น (0)