อนุทิน 74004 - mee_pole

  ติดต่อ

ความสุขมาเองได้

Com in ความสุขที่แท้จริงby รมิดา ชื่นชมชีวิต

 ...บางครั้งแม้ว่าเราไม่ได้แสวงหา ความสุขก็มาเองได้ ถ้าเรารูจักการให้ เช่น ให้ความเอื้ออาทร ให้กำลังใจ ให้ความรัก ให้ความช่วยเหลือ ฯ แล้วเราจะรับรู้ถึงความสุข เมื่อเขาพ้นทุกข์และเป็นสุข จากการให้ของเรา

หลายๆคนแสวงหาความสุขเทียม เป็นความสุขทางวัตถุ ได้มาก็สุข ไม่ได้ก็ทุกข์  บางอย่างได้มาก็ยึดติด จนหลงตัวเองนึกว่าไช่  พอไม่มีใครติดตามต่อก็เศร้า ติดๆดับๆ คือสุกๆดิบๆ ก็ไม่มีวันรู้ว่าสุขที่แท้ คือสุขที่สงบนั้นเป็นอย่างไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)