อนุทิน #73996

| อนุทิน ... ๑๔๒๐ |

ถ้าครูสามารถสอนหนังสือ สอนคน จนทำให้ศิษย์เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ขึ้นในตัวเองได้สำเร็จ นี่แหละคือตัวมาตรวัดว่าครูคนนั้นประสบความสำเร็จสูงสุด ในวิชาชีพครูแล้วอย่างน่าชื่นชม

สาธุ สาธุ สาธุ

(นำมาเก็บไว้จาก facebook)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)