อนุทิน 73996 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๒๐ |

ถ้าครูสามารถสอนหนังสือ สอนคน จนทำให้ศิษย์เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ขึ้นในตัวเองได้สำเร็จ นี่แหละคือตัวมาตรวัดว่าครูคนนั้นประสบความสำเร็จสูงสุด ในวิชาชีพครูแล้วอย่างน่าชื่นชม

สาธุ สาธุ สาธุ

(นำมาเก็บไว้จาก facebook)

เขียน 15 Jan 2011 @ 11:37 () แก้ไข 15 Jan 2011 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)