อนุทิน 73970 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๑๙ |

* ความตั้งใจในการสอนลูกศิษย์ 2 ห้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

* ซื้อสลากออมสินพิเศษ เพื่อออมเงินสำเร็จที่ตั้งใจ

* การสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังขาดหลักฐานสำคัญที่ต้องไปเอาที่กองการเจ้าหน้าที่ เลยไม่เสร็จสักกะที

* ต้องเพียรคิดเรื่องงานอบรมเด็ก ป.บัณฑิตฯ ที่มันช่างยาวนาน งบประมาณ การเขียนโครงการ ความสำเร็จ ที่นอกเหนือจากหน้าที่การสอนคน

เขียน 14 Jan 2011 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)