อนุทิน 73963 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

นั่งจัดทำ primary key และ  foreign key ฐานข้อมูล 12 ฐานข้อมูลงานบริการผู้ป่วย

หน่วยงานบางหน่วยงาน กำหนดตัวแปรเป็นภาษาไทย  และตัวแปรร่วมบางตัวยังใช้ชื่อตัวแปรที่ไม่เป็นหนึ่งเดียว คำบางคำยังไม่สื่อความหมาย ต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพื่อให้ชื่อตัวแปรสื่อความหมาย

ค้นพบ dictionary online ที่จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

น่าสนใจมาก

เก็บ link ไว้ที่นี่ เผื่อสมาชิกบางท่านสนใจ

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

sangsri1809_58900809

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)