อนุทิน 73917 - อัมพร อุดหนองเลา

    เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปศึกษาการใช้งานของวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับเพื่อนร่วมรุ่น ทั้งหมด   9  ชีวิต ( เก้าทหารเสือ) พี่ไก่  พี่หนู พี่ภพ หนึ่ง  นุ้ย น้องเจี้ยบ น้องนัน อังคารและคิดว่าเราน่าจะใช้สำนักวิทยบริการได้คุ้มค่ามากกว่านี้  เพราะมีการค้นคว้ามากมายที่เรายังไม่รู้ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตามเงินที่เราได้จ่ายให้ศูนย์วิทยบริการเลย

  ในภาคบ่ายได้มีโอกาสรับประทานอาหารเที่ยงกับอาจารย์ ดร.กาญจน์ และอาจารย์ ดร.ธรินธร   และได้ปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และมอบของขัวญปีใหม่ใหท่านและท่านก็ได้อวยพรปีใหม่ให้ด้วย ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ

เขียน 12 Jan 2011 @ 18:17 ()


ความเห็น (0)