อนุทิน 73899 - ครูนอกระบบ

        การเดินทางของครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้มาถึงความมั่นคงของอาชีพครู กศน.ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้มีส่วนผลักดัน ครูศูนย์การเรียนชุมชนสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลค่ะ
        ขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เห็นความสำคัญของครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู กศน.)ที่ใกล้ชิดชุมชนและเป็นฟันเฟื่องขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้พลาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส วัยประชากรแรงงาน ได้ศึกษาเพิ่มเติม  เพิ่มพูนความรู้ ตามอัธยาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
        ขอบคุณค่ะที่ท่านมีให้ครู กศน.เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ท่านค่ะ

เขียน 11 Jan 2011 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)