อนุทิน 73891 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow102]ความหนาว ว่างดงามแล้ว ความอบอุ่นยังงดงามยิ่งกว่า  เพราะความอบอุ่น มาจากความเอื้ออาทร ความห่วงใย ความใส่ใจ และความอะไรอีกมากมาย ที่คนเราจะพึงมีให้แก่กัน

Ico48
เขียน 11 Jan 2011 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)