อนุทิน 73891 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow102]ความหนาว ว่างดงามแล้ว ความอบอุ่นยังงดงามยิ่งกว่า  เพราะความอบอุ่น มาจากความเอื้ออาทร ความห่วงใย ความใส่ใจ และความอะไรอีกมากมาย ที่คนเราจะพึงมีให้แก่กัน

Ico48
  เขียน:  

ความเห็น (0)