อนุทิน 73862 - นาย อรรถพล นักสร้างบารมี แสนชมภูบางครั้งคนเรา
ก็ต้องยอม รับในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจ
และต้องยอมรับในการตัดสินใจของคนอื่น
ถึงมันจะไม่ดีกับเธอเลยก็ตาม
เพราะเราเลือกแต่เหตุการณ์นี้
ให้เกิดกับชีวิตเราไม่ได้เสมอไป
เขียน 11 Jan 2011 @ 14:18 ()


ความเห็น (0)