อนุทิน 73854 - นาย เอกราช แก้วเขียว

  ติดต่อ

กำลังจัดทำร่างงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงานอยู่ (ต้องเสร็จภายในสัปดาห์นี้) ซึ่งแผนงานทั้งหมดนี้ได้จากการระดมสมองช่วยกันคิดช่วยกันทำ ที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

  เขียน:  

ความเห็น (0)