อนุทิน 73854 - นาย เอกราช แก้วเขียว

กำลังจัดทำร่างงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงานอยู่ (ต้องเสร็จภายในสัปดาห์นี้) ซึ่งแผนงานทั้งหมดนี้ได้จากการระดมสมองช่วยกันคิดช่วยกันทำ ที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

เขียน 11 Jan 2011 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)