อนุทิน 73846 - จารุวัจน์ شافعى

ปัญหาของเราคือ อาจารย์แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เราสอนวิชาเดียวกันแต่คนละกลุ่ม ดังนั้นเราต้องมีการจัดการความรู้ที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

เขียน 11 Jan 2011 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)