อนุทิน #73846

ปัญหาของเราคือ อาจารย์แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เราสอนวิชาเดียวกันแต่คนละกลุ่ม ดังนั้นเราต้องมีการจัดการความรู้ที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

เขียน:

ความเห็น (0)