อนุทิน 73841 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๒๐ |

เขียนบันทึกไม่ออก ... มันมีเรื่องราวมากมายที่จะเขียนทั้งเรื่องบวกและลบ

อยากเขียนเรื่อง "ความล้มเหลวในการสอนเขียนบล็อกให้กับนักศึกษา" ที่เลือกแล้วว่า จะมีผลอยู่สองทาง คือ ต่อยอด กับ ทำเพื่อค่านิยมเกรดเท่านั้น

สอนได้แต่ห้ามคาดหวัง เพราะสังคมอุดมการณ์สำหรับปัญญาชน ลดน้อยลงไปมากแล้วในความเป็นปัจจุบัน

ความชอบใบปริญญาบัตร หรือ ใบประกาศนียบัตรฯ ที่มาเรียนให้จบ ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย คล้าย ๆ ใช้เงินซื้อ มันมีมากกว่าอุดมการณ์ที่กินไม่ได้ตอนนี้

ที่เลวร้ายไปกว่านี้ คือ พวกนี้กำลังจะจบไปเป็น "ครู" ให้กับประเทศนี้

"ครู" ที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญงอกงามในจิตใจ

กลับเป็นผู้นิยม "วัตถุ" มากกว่า "คุณงามความดี" น่าเสียดาย และน่าเสียดาย

เขียน 11 Jan 2011 @ 01:19 ()


ความเห็น (0)