อนุทิน 73813 - นาย อรรถพล นักสร้างบารมี แสนชมภู

“You get the best out of others when you give the best of yourself.”

- – Harvey Firestone – -

“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”

เขียน 09 Jan 2011 @ 23:09 ()


ความเห็น (0)