อนุทิน 73811 - นาย อรรถพล นักสร้างบารมี แสนชมภู

“The best and most beautiful things cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart.”

 

สิ่งที่สวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสได้โดยสัมผัสทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจ

 

 

เขียน 09 Jan 2011 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)