อนุทิน 73776 - Boo

  ติดต่อ

วัยเด็ก วัยฝัน วันเยาว์ … เพียงภาพในวัยเยาว์ ... ห้องรับแขกของ นักเขียนคนโปรดhttp://www.psevikul.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=528822&Ntype=4

... เด็ก ความคิด อิสระ ... การสื่อสาร การเรียนรู้ การเปิดใจ ... ผู้ใหญ่ ให้เวลา ความรัก ความเข้าใจ ... การตัดสินใจ การยอมรับ สนับสนุน เพื่อ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ ... J

  เขียน:  

ความเห็น (0)