อนุทิน 73766 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๘๓. เด็กยุคจิตตปัญญานิยม

เป็นธรรมเนียมของทุกปีที่นายกรัฐมนตรีผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหารของประเทศจะมีคำขวัญให้วันเด็ก ซึ่งวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๔ นี้ ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า 'รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ' ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า คำขวัญทั้งหมดล้วนเป็นกระบวนการปัญญา ความคิด และความมีจิตใจต่อส่วนรวม หรือเป็นการเน้นกระบวนการศักยภาพด้านในของปัจเจกในทุกองค์ประกอบในการจัดการภายในตนเองและการจัดความสัมพันธ์ตนเองกับความเป็นสาธารณะของโลกภายนอก ในทศวรรษโดยรอบที่เป็นบริบทและร่วมสมัยกับวันเด็กปีนี้ สังคมไทยเกิดความขัดแย้งและเผชิญหน้ากันด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ชาตินิยม สถาบันนิยม และความศรัทธาที่ใช้อารมณ์รุนแรงปะทะกัน อเมริกาและเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย สังคมระส่ำระสาย หวาดระแวง เปราะบาง ระบบต่างๆคลอนแคลน ผู้คนขาดความมั่นใจ เหมือนอยู่บนความไม่แน่นอน เกิดน้ำท่วม อุบัติภัยและอุบัติเหตุที่รุนแรงต่อความรู้สึกหลายครั้ง

เขียน 08 Jan 2011 @ 15:57 () แก้ไข 08 Jan 2011 @ 16:06, ()


ความเห็น (0)