อนุทิน 73731 - ♥อุ้มบุญ♥

 ในฐานะICN ขอไปปฏิบัติหน้าที่  ชวนน้องๆทำ Quality  Round ที่ ER  , OPD ,LAB  มีกิจกรรมพัฒนาน่าสนใจทีเดียว.....เป้าหมายเพื่อลดจำนวนชุดอุปกรณ์ปราศจากเชื้อที่หมดอายุ แต่มีสิ่งที่ต้องพัฒนามากมาย

  1. ระบบการเบิกอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
  2. ระบบการจัดเก็บ
  3. ระบบการดูแล  สถานที่เก็บ
  4. พัฒนาสถานที่เก็บให้ถูกต้องตามหลัก IC
  5. แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเก็บชุดเครื่องมือออกแบบระบบการเบิกจ่ายไม่ให้ เก็บของไว้มากเกินความจำเป็น เสี่ยงต่ออุปกรณ์หมดอายุ  และป้องกันอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
  6. 5ส. ยังมีเสน่ห์เสมอ 
  7. เน้น FIFO ป้องกัน และลด จำนวนชุดอุปกรณ์ปราศจากเชื้อที่หมดอายุ
เขียน 07 Jan 2011 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)