อนุทิน 73724 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

  ติดต่อ

 ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในนามของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัด ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร   

  เขียน:  

ความเห็น (0)