อนุทิน 73724 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

 ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในนามของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัด ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร   

เขียน 07 Jan 2011 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)