อนุทิน 73721 - yapoui53

yapoui53

สวัสดีปีใหม่ 2554 ทุกคน ไม่ได้เขียนอนุทินมานานแล้วเนื่องจาก ภาระกิจฉลองปีใหม่ ทั้งส่วนตัวกับครอบครัว และส่วนราชการกับเพื่อนครูและนักเรียน ถ้าจะถามว่า ปีใหม่นี้ มีอะไรเพิ่มใหม่ขึ้นมาบ้าง  อันนี้เพิ่มทั้งเชิงลบและเชิงบวก ได้แก่ อายุ ความเหี่ยวแห้งของผิวกาย และดอกเบี้ย ถ้าเชิงบวก ก็น่าจะเป็นเงินเดือนขึ้น ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เป็นหนึ้มากขึ้น ตามโครงการ ชพค.และเริ่มเบื่อคณะรัฐบาลเพิ่มขึ้น

เขียน 07 Jan 2011 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)