อนุทิน 73704 - krupong

  ติดต่อ

@ ถ้าเราเป็นทุกข์เมื่ออยู่ในสายตาของคนอื่น อาจลองเอาตัวเองอยู่ในสายตาตัวเองบ้าง ใจคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มากระทบ จึงทำให้เรามีวันที่สุขหรือเศร้าใจ บางคนชอบคิดถึงแต่เรื่องเศร้าในอดีต และผูกติดมันไว้อย่างแน่นหนาตรงที่กลางใจ หลายคนเฝ้าจินตนาการ วาดฝันถึงแต่สิ่งดีๆที่ใจปรารถนาในปัจจุบันและอนาคต โลกนี้จึงเต็มไปด้วยคนที่ใจสลายเต็มไปหมด การรู้จักดูแลใจ หมั่นปรับปรุงแก้ไขชีวิต จะทำให้เราlive and learn อย่างมีความสุข... คนเข้มแข็งจะเป็นเหมือนเสาหลัก คอยเป็นที่พักให้คนอ่อนแอได้แอบอิงใจ ในยามที่ชีวิตเหนื่อยล้าได้ตลอด@ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)