อนุทิน #73690

ปัญญาสัมมาทิฐิและปัญญาสัมมาสังกัปปะนั้น  มีอานุภาพที่จะขัด ตัดกิเลสได้จริงๆ

เขียน:

ความเห็น (0)