อนุทิน 73690 - kmsabai

kmsabai

ปัญญาสัมมาทิฐิและปัญญาสัมมาสังกัปปะนั้น  มีอานุภาพที่จะขัด ตัดกิเลสได้จริงๆ

เขียน 06 Jan 2011 @ 15:36 ()


ความเห็น (0)