ติดต่อ

อนุทิน #73690

ปัญญาสัมมาทิฐิและปัญญาสัมมาสังกัปปะนั้น  มีอานุภาพที่จะขัด ตัดกิเลสได้จริงๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)