อนุทิน 73690 - kmsabai

  ติดต่อ

ปัญญาสัมมาทิฐิและปัญญาสัมมาสังกัปปะนั้น  มีอานุภาพที่จะขัด ตัดกิเลสได้จริงๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)