อนุทิน 73685 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow101]มนุษย์ผู้ฉลาดและจะประสบความสำเร็จในชีวิตจึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำงานอย่างเดียว แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จ ในชีวิต ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วน เวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง ได้อย่างลงตัว มีไว้สำหรับการทำงาน การพักผ่อน การเดินทางมิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยและ ความเอื้ออาทร

Ico64
เขียน 06 Jan 2011 @ 13:10 ()


ความเห็น (0)