อนุทิน 73666 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทฤษฎีซุนวู เรื่อง รู้เขารู้เรา เป็นสิ่งจำเป็นในภาวะที่มีความขัดแย้งทุกระดับ ไม่ว่าจะถึงขั้นทำสงครามหรือไม่ก็ตาม  ถ้ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งว่ากันอย่างนั้น

เล่ากันว่า มีอะไรเกิดขึ้นที่เมืองไทย หรือ รัฐบาลไทย คนไทยคิดอย่างไร ต่อกรณีเชมรจับคนไทย ๗ คน  ฝ่ายเขมรรู้หมด  สิ่งที่ปรากฏในสื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ ฝายรัฐบาลเขมรมีทีมงานติดตามและแปลข่าวสารที่เกิดขึ้นในไทยให้รู้กันอย่างแพร่หลาย สรุปว่า เขมรรู้ไทย มากกว่าไทยรู้เขมร

ยิ่งทีวีไทยเชิญบุคคลในวงราชการหรือนักวิชาการมาให้ความเห็นมากขึ้นเท่าใด ฝ่ายไทยยิ่งเสียเปรียบ  ทำให้อิสรภาพของคนไทยตีบตันยิ่งขึ้น ขณะนี้สื่อในกัมพูชา เสนอข่าวคนไทยถูกจับกันอย่างคึกคัก สื่อไทยน่าจะแปลแล้วนำเสนอให้ได้ทราบกันบ้าง จะได้รู้เขามากขึ้น


เขียน 05 Jan 2011 @ 14:42 () แก้ไข 05 Jan 2011 @ 20:14, ()


ความเห็น (0)