อนุทิน 73656 - p'yorm

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำขวัญวันเด็กปี 2554 "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"
คำขวัญวันครูปี 2554 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล”

 ปีนี้จะมีโอกาสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร  ดังประกาศรายชื่อผู้รับทั้งหมด  2266 (เลขสวยนะเนี่ย)  สำหรับเราอยู่ลำดับที่ 339 หน้า 14 (จาก 94 หน้า)  

  รางวัลที่ได้รับ จะเป็นเครื่องเตือนใจ ให้คิดทำ สร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ เพื่อเด็กให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อเขาจะได้เติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรม มีพลังสร้างสรรค์จรรโลงโลกให้สวยงาม น่าอยู่ต่อไป

เขียน 05 Jan 2011 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)