อนุทิน 73649 - ครูแมวคนงาม

  ติดต่อ

วันนี้สอนคอม นักเรียน ป.4  ปรากฎว่าสามารถทำงานได้ดีเกือบทุกคน  เช่น ดญ. ประภาพร ดญ. สุดารัตน์  ด.ญ. วรรณิษา  ดญ.ณัฐธิดา ดญ.ทิพพวรรณ ด.ญ.อัญชิสา

  เขียน:  

ความเห็น (0)