อนุทิน 73648 - เกศกานดา

วันนี้ที่โรงเรียนประชุมหัวหน้าสายเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ไปรับเกียรติบัตรที่จังหวัดในงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม นี้ "รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ" มติที่ประชุมจะคัดเลือกใครหนอ???????

เขียน 05 Jan 2011 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)