อนุทิน 73648 - เกศกานดา

  ติดต่อ

วันนี้ที่โรงเรียนประชุมหัวหน้าสายเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ไปรับเกียรติบัตรที่จังหวัดในงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราคม นี้ "รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ" มติที่ประชุมจะคัดเลือกใครหนอ???????

  เขียน:  

ความเห็น (0)