อนุทิน 73634 - ใบบุญ

  ติดต่อ

๔ มกราคม ๒๕๕๔

  • เช้าได้รับพร ปีใหม่ วันแรกของการทำงาน เยอะมาก
  • เช้า ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ ๒๕๕๕

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)