อนุทิน #73634

๔ มกราคม ๒๕๕๔

  • เช้าได้รับพร ปีใหม่ วันแรกของการทำงาน เยอะมาก
  • เช้า ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ ๒๕๕๕

 

เขียน:

ความเห็น (0)