อนุทิน 73618 - นาย เอกราช แก้วเขียว

วันนี้เปิดเทอมวันแรก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูคึกคักความมีชีวิตชีวากลับคืนมาอีกครั้ง ม.วลัยลักษณ์ เปิดการเรียนการสอน ปีละ ๓ ภาคการศึกษาโดยไม่มีภาคฤดูร้อน ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เป็นเดือนที่กำหนดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ (ช่วงเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๓) โดยจะมีนักศึกษาประมาณ ๖๕๐ คน จะมานำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นน้องร่วมรับฟังและซักถาม เรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาทีเดียว..

เขียน 04 Jan 2011 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)