อนุทิน 73603 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

จบแล้วจ๊ะ อบรมหลักสูตรการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่ไร่ขิง ๑-๓๐ ธัวาคม ๒๕๕๓ ได้ประสบการณ์ มากมาย หากมีโอกาส ได้ทำงานที่รัก จะทำให้ไดีที่สุดและให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนไทยให้มากที่สุด ขอสัญญาด้วยเกียรติ ของลูกผู้หญิงที่ชื่อ มาลีพันธุ์ เกิดทองมี

เขียน 03 Jan 2011 @ 22:39 ()


ความเห็น (0)