อนุทิน 73584 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ก้าวมาถึงการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ชุดสุดท้าย  จิต เจตสิก รูป  นิพพาน
    โลกในกายมีอะไรให้ศึกษามากมาย  พระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่รูปนาม ขันธ์ห้าของเรานี่เอง
  • สุดท้ายฉันก็ได้คำตอบของการศึกษาพระอภิธรรมที่ว่า....รู้ทฤษฎีจนเข้าใจลึกซึ้งก็ไร้ประโยชน์หากขาดการปฏิบัติจนเข้าถึงแทงตลอดจนได้มรรคผล  นิพพาน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)