อนุทิน 73551 - ครูผาน้อย

      เริ่มต้นปีพ.ศ.๒๕๕๔ ที่ทุกเมืองทุกประเทศ ทั่วโลกต่างก็นับย้อนหลัง"countdown" กันอย่างสนุกสนานแทบไม่หลับไม่นอน ปีใหม่นี้ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าประมาท อย่าทำให้ตนเองครอบครัว และผู้อื่นต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะความประมาทของเราดังพุทธสุภาษิตที่ว่า"อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ" "ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์"    

                                                 

 

เขียน 01 Jan 2011 @ 16:27 ()


ความเห็น (0)