อนุทิน 73524 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิญญูชน คือผู้ประกอบด้วยหลักนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ ประกอบด้วยปัญญาพินิจ มีหลัก คือเป็นผู้ฉลาดในการคิด คิดอย่างถูกวิธี ถูกระบบ พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ แล้วสามารถแยกแยะ  ผิด-ถูก  ชั่ว-ดี  ควร-ไม่ควร  เหมาะ-ไม่เหมาะ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องแจ่มแจ้ง

อ้างอิง: 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

 

เขียน 31 Dec 2010 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)