อนุทิน 73511 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 4: สู่จิต สู่ปัญญา สู่การปฏิบัติ

 ๒. ส่วนของการกำกับตรวจสอบ ได้ติดตามศึกษา และนำเสนอความเห็น ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของเงินแผ่นดิน เพื่อป้องกันมิให้มหาวิทยาลัย (ของรัฐ) ต้องได้รับความเสียหายเสียผลประโยชน์ หรือเสื่อมเสียมากมายหลายกรณี นายกสภาฯ กรรมการฯ ทั้งหลายในสภา รวมทั้งผู้บริหารต่างก็ได้ยินได้ฟัง แต่บางส่วนก็มิได้นำพาใส่ใจไปสู่จิต สู่ปัญญา สู่การปฏิบัติ

(มีต่อ)

เขียน 31 Dec 2010 @ 10:37 ()


ความเห็น (0)