อนุทิน 73497 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ครูไทยเป็น "คนดี"

ขอให้ผู้บริหารส่งเสริมครูให้เป็นคนดี

อย่างน้อยก็ให้การสัดส่วนของการส่งเสริมครูดีมากกว่าครูเก่ง

ครูที่จะเป็นแม่แบบของการปฏิบัติ

ชีวิตนั้นคือการปฏิบัติ ชีวิตนั้นมิใช่ปรัชญา

ศักราชใหม่ขอให้มีครูดี ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ในการปฏิบัติ

ลูกศิษย์จักได้เรียนรู้แนวทางที่ดีจากการปฏิบัติที่เป็น "ความจริง..."

เขียน 30 Dec 2010 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)